Obeah

Hướng dẫn đặt hàng

Đặt hàng trực tiếp qua website bằng cách thêm sản phẩm vào giỏ hàng

- Chọn sản phẩm/ size/ Số lượng/ Màu sắc/ Chất liệu.

- Ghi rõ thông tin người nhận Tên/ Địa Chỉ/ Số điện thoại (Nếu đã là thành viện bạn có thể đăng nhập vào web tên địa chỉ của bạn sẽ tự động được sao sang đơn đặt hàng)